Notice: Undefined variable: FormatMessage in /home/gigawiek/domains/gigawiek.nl/public_html/application/views/helpers/CustomFlashMessenger.php on line 26

Notice: Undefined variable: module in /home/gigawiek/domains/gigawiek.nl/public_html/application/views/helpers/GetParameter.php on line 7
Home - Stichting GiGaWiek
Notice: Undefined variable: module in /home/gigawiek/domains/gigawiek.nl/public_html/application/views/helpers/GetParameter.php on line 7

Kennispagina

U kunt hier de kennispagina voor actiegroepen vinden.

It Giet Oan!

Het overleg in Houten is gebarsten... een echte oplossing is er niet. Dus gaat het weer door, of in Elfstedentermen: 'it giet oan!' Vrijdag 17 maart 2017 zetten we middels een brainstorm de strategie uit voor ons 3e Vijfjarenplan. 2017-2022.

Stemadvies Tweede Kamerverkiezingen.

Welke partijen zijn tegen overlast? Wie hebben we de afgelopen 4 jaar gezien?

Windturbines veroorzaken veel overlast en omwonenden worden vaak niet gehoord. Tot verkiezingstijd, dan zie je ze ineens wél en wil iedereen plotseling langskomen. Onze top 5: lees verder...


Overlast Windparken erger dan gedacht.

Uit studies van TNO en RIVM uit 2008 resp. 2009 blijkt, dat 34% omwonenden geluidsgehinderd wordt door windturbines nabij woningen. Uit een inventarisatie van Stichting Windmolenklachten blijkt, dat dit percentage veel hoger ligt. Vooral projecten van Eneco komen daarbij verassend vaak naar voren!

 


 

Wist u dat...

Nieuws

  • NLVOW spant OESO-klacht aan tegen...
  • Nieuwe acties tegen overlast Windpark Houten van Eneco 
  • Gigawiek bereidt Aarhus klacht tegen Houten voor

Over Gigawiek

Gigawiek komt op voor de belangen van getroffen omwonenden rondom Windpark Houten van Eneco. Duurzaamheid moet ook op microniveau bekeken worden en daarover is voldoende informatie die aantoont dat windturbines nabij woningen leiden tot een ernstige verslechtering van de leefkwaliteit.

Om die reden verzet Gigawiek zich tegen overlastprojecten van Eneco. Gigawiek heeft de navolgende visie op de bouw van windmolens:

  • geen windturbines binnen 1 kilometer van woningen;
  • Nederlandse normen zijn de ruimste van Europa, pas deze aan;
  • geen windturbines op land, op zee is goedkoper.

Gigawiek tracht haar doelen te bereiken door onder meer het (online) verlenen van toegang tot informatie, het organiseren van informatiebijeenkomsten, het uitbrengen van nieuwsbrieven en het ondersteunen van toekomstige omwonenden bij het voeren van rechtszaken, maar dat laatste kan ook op eigen initiatief geschieden.

De Stichting Gigawiek kent geen leden, maar kent wel contributeurs en donateurs uit bijna alle delen van het land. Donateurs genieten een non-disclosure, wat inhoudt dat Gigawiek nimmer (tenzij wettelijk verplicht) prijs zal geven wie haar donateurs zijn.

Begin 2010 is Gigawiek opgericht als belangenbehartiger van bijna 200 omwonenden in Houten. Gigawiek stroomlijnt informatiestromen, zamelt gelden in, doet onderzoek,  publiceert  (wetenschappelijke) artikelen en coördineert campagnes met andere belangenverenigingen.

De Stichting Gigawiek laat zich onder andere bijstaan door de navolgende experts, met allen heeft zij voor donateurs bijzondere prijsafspraken gemaakt.

 

Notice: Undefined variable: module in /home/gigawiek/domains/gigawiek.nl/public_html/application/views/helpers/GetParameter.php on line 7