Home - Stichting GiGaWiek

Kennispagina

U kunt hier de kennispagina voor actiegroepen vinden.

Toon van Eneco

De eerste stap in het nieuwe Gigawiek 5-jarenplan (2017-2022), is het updaten en terugbrengen van content. Onze nieuwe websites www.eNEEco.nl en www.toonvaneneco.nl zijn de voorlopers in de uiting hiervan.

Civiele stappen.

Het overleg in Houten klapte begin 2017, en nu?

Windturbines veroorzaken veel overlast en omwonenden worden vaak niet gehoord. Er is in Houten niets veranderd. Tijd om de rechter actief op te zoeken, niet alleen met 'reguliere' zaken, maar nu ook voor de civiele rechter. Meer info lees je hier.


Overlast Windparken erger dan gedacht.

Uit studies van TNO en RIVM uit 2008 resp. 2009 blijkt, dat 34% omwonenden geluidsgehinderd wordt door windturbines nabij woningen. Uit een inventarisatie van Stichting Windmolenklachten blijkt, dat dit percentage veel hoger ligt. Vooral projecten van Eneco komen daarbij verassend vaak naar voren!

 


 

Wist u dat...

  • u uw verhalen over bromtonen bij windmolens kunt inzienden aan info@gigawiek.nl en dat wij het dan plaatsen? Tenminste, als er geen rare taal in staat, zoals scheldwoorden, persoonlijke aanvallen, et cetera.

Nieuws

  • Crowdfunding windmolen website www.eNEEco.nl is van start!
  • Gigawiek presenteert website over De Fouten van Houten 
  • Gigawiek bereidt Aarhus klacht tegen Houten voor

Over Gigawiek

Gigawiek komt op voor de belangen van getroffen omwonenden rondom Windpark Houten en andere (toekomstige) windparken (van Eneco). Duurzaamheid moet ook op microniveau bekeken worden en daarover is voldoende informatie die aantoont dat windturbines nabij woningen leiden tot een ernstige verslechtering van de leefkwaliteit.

Met de statutenwijziging van 19 september 2017, omschrijven de statuten de doelen van Stichting Gigawiek als volgt:

De stichting heeft als doel: het behartigen en verdedigen van de belangen van omwonenden op het vlak van (plannen voor) windenergieprojecten in hun omgeving. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- het opstellen en aanbieden van informatie aan omwonenden over mogelijkheden voor hun belangen op te komen bij windenergieprojecten in hun omgeving;

- het opstellen en aanbieden van informatie aan politici en bestuurders over de voor- en nadelen voor omwonenden van windenergieprojecten;

- het verspreiden van op kennis en feiten gebaseerde informatie over windenergieprojecten aan het algemene publiek middels website(s), publicaties en social media, door het maken van afspraken met deskundigen, in het bijzonder juridische dienstverleners, om omwonenden bij te staan in procedures en andere activiteiten,

- het organiseren van conferenties en workshops over de sociale, medische, economische en technische aspecten van windenergie en door het voeren van gerechtelijke procedures en het uitvoeren van acties die in de ruimste zin de doelen van de stichting bevorderen.

U kunt dus als toekomstig omwonende van een (Eneco) project eveneens een beroep op ons doen.